PLUIMVEELOKET

MARKTINFORMATIE

 

Vraag/Antwoord

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoIk ben op zoek naar informatie rond de Belgische/Vlaamse kippensector, zowel leghennen als vleeskuikens. Hoeveel kippen zijn er in België? In welk huisvestingssysteem worden de meeste leghennen gehouden? Wat is de verhouding witte/bruine eieren? Zijn er cijfers beschikbaar over de export/import?(2019) 

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoWat zijn de meest recente (of eventueel een overzicht van de laatste jaren) cijfers rond het pluimveevleesverbruik in België? Is hier een opdeling mogelijk in kip, kalkoen, konijn,... (2018)?

 

Technische en economische kengetallen

Landbouwrapport (2020)

Het tweejaarlijkse Landbouwrapport (LARA) werd in 2020 opnieuw uitgebracht. Het rapport is opgebouwd rond vier kernwoorden: verandering, voedseleconomie, verbinding en veerkracht. Ook de impact van de coronacrisis wordt uitgebreid besproken.
LARA 2020 (Vlaamse Overheid)

Landbouwrapport (2018)

In 2017 waren er volgens het LARA2018 22,1 miljoen vleeskippen en 11,4 miljoen legkippen (6,5 miljoen leghennen + 1,7 miljoen moederdieren + 3,2 miljoen poeljen) in Vlaanderen. Deze waren gehuisvest op 327 bedrijven met meer dan 100 legkippen en 486 bedrijven met meer dan 100 vleeskippen. Sinds 2007 is de omvang van een pluimveehouderij met zo'n 70% toegenomen. De gemiddelde pluimveehouder is 51 jaar. In het LARA kan je voorts nog economische informatie vinden (productiewaarde, handelsbalans), maar ook een SWOT-analyse met de sterke en zwakke punten van de pluimveesector maar ook de mogelijkheden en bedreigingen.
LARA 2018 (Vlaamse Overheid)

Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw (dieren en gewassen 2009-2013)

Dit rapport dat door de Vlaamse Overheid werd gepubliceerd in 2015 geeft een overzicht van opbrengsten, kosten en marges in de land- en tuinbouwsector voor de periode van 2009 tot 2013. De resultatenrekeningen voor pluimvee zijn terug te vinden van p. 42 t.e.m. p.45.
Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw - dieren en gewassen (2009-2013) (2015)

 

Evolutie sector

Op de site van het Vlaams Centrum voor Agro- & Visserijmarketing (VLAM) zijn feiten en cijfers te vinden van verschillende landbouwsectoren. Hieronder wordt verwezen naar de evolutie in de gevogelte- en de eiersector.

Gevogeltesector

Binnenland

Buitenland

Eiersector

Binnenland

Buitenland

 

Consumententrends

Belgische verbruikscijfers

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) geeft op zijn site ook cijfers weer rond het verbruik van gevogelte en eieren. Hieronder vindt u de specifieke verwijzingen terug.

Artikel Belgisch marktonderzoek (2018)

ILVO schreef in een artikel de belangrijkste bevindingen neer van het jaarlijkse VLAM-GfK-marktonderzoek rond thuisverbruik van gevogelte, eieren en konijn. Ten opzichte van 2016 steeg het thuisverbruik van kip met 4% in 2017 (tot 8,4 kg per persoon per jaar); hechtten de consumenten 11% meer belang aan dierenwelzijn bij de aankoop van hun vlees (61%); daalde de aankoop van eieren voor thuisverbruik met 3% (71 eieren per persoon per jaar) en steeg de verkoop van konijn voor thuisverbruik van 200 gram naar 300 gram per capita per persoon per jaar.
Kocht de Belg meer of minder kip, eieren en konijn in 2017? Pluimveeloket (Langendries), 2018