PLUIMVEELOKET

Project NETPOULSAFE - Verbetering van de naleving van bioveiligheid op pluimveebedrijven (2020 - 2023)

Netpoulsafe is een Europees netwerk met als doel kennisuitwisseling te stimuleren over ondersteunende maatregelen om de bioveiligheid in de pluimveehouderij te garanderen. Het Netpoulsafe-project wordt gefinancierd door het Europees onderzoeks- en innovatieprogramma Horizion 2020 (Grant Agreement n. 101000728). 

netpoulsafe  Europese Unie financiering

 
Waarom bioveiligheid? (2018)

Het naleven van strikte bioveiligheidsmaatregelen op het bedrijf kan cruciaal zijn ter preventie van ziektes. In dit artikel van het Pluimveeloket wordt een overzicht gegeven van mogelijke maatregelen, voor zowel externe als interne bioveiligheid. 
Onderschat het nut van bioveiligheid niet op uw bedrijf! - Artikel Pluimveeloket (Langendries - 2018)

 

Hygiënemanagement op het pluimveebedrijf (2011)

In deze brochure worden een aantal tips weergegeven om de bioveiligheid op het pluimveebedrijf te verhogen. Het gaat hierbij o.a. over factoren met betrekking tot bedrijfs- en stalhygiëne (reinigen en ontsmetten) en ongediertebestrijding.
Hier is hygiëne troef - Hygiënemanagement op het pluimveebedrijf - Brochure DGZ & Proefbedrijf Pluimveehouderij (2011)