PLUIMVEELOKET

ANTIBIOTICA

 

Antibioticagebruik

Actieplan ter reductie antibioticagebruik in de pluimveesector (2020)

De laatste jaren werden mooie resultaten neergezet rond de reductie van het antibioticagebruik in de veehouderijsector. Maar de laatste maanden lijkt het gebruik van antibiotica, waaronder de fluoroquinolones, weer toe te nemen in de pluimveesector. De hele pluimveeketen is zich daar bewust van en heeft nu een actieplan opgesteld om terug aan te knopen met een verdere daling in het gebruik. 
Persbericht: VEPEK lanceert zijn 10-punten-plan om het antibioticagebruik verder te reduceren in de pluimveesector

Nieuwe visie AMCRA 2024

In het voorjaar van 2020 werd het de nieuwe visie van AMCRA voorgesteld, nl. de visie 2024. Van de vorige visie 2020 werden 2 van de 3 doelstellingen behaald. Wat de nieuwe doelstellingen zijn, kan u lezen in onderstaand artikel.
AMCRA stelt nieuwe visie 2024 voor: grootgebruikers moeten eruit! (Langendries (PLUIMVEELOKET), Dal Pozzo - Callens - Vanderhaeghen (AMCRA), 2020)

AMCRA-roadshows voor pluimveehouders (2020)

In het voorjaar van 2020 organiseerden AMCRA, FAVV, FAGG en het Vlaamse departement Landbouw & Visserij een roadshow voor pluimveehouders en hun dierenartsen. Het belang van een doordacht AB-gebruik werd hierbij benadrukt omwille van het gevaar op AB-resistentie. Dat de vleeskuikensector wat ter plaatse blijft trappelen, kan u lezen in onderstaand artikel.
Vleeskippen trappelen ter plaatse qua antibioticagebruik (Langendries (PLUIMVEELOKET), Callens & Vanderhaeghen (AMCRA) (2020)

AMCRA-jaarresultaten 2018 (2019)

In 2018 werd de grootste jaardaling in antibioticagebruik bij dieren bekomen sinds 2011. Twee van de drie AMCRA-doelstellingen tot antibioticareductie werden reeds behaald. Lees er meer over in het onderstaande artikel.
Grootste jaardaling ooit in antibioticagebruik bij dieren! (Pluimveeloket & AMCRA, 2019)

Bedrijfsrapport Sanitel-Med (2018)

Eind 2018 kregen pluimveehouders voor het eerst een bedrijfsrapport rond hun antibioticagebruik in de bus. Elk bedrijf krijgt een BD100-waarde toegekend, waarmee het mogelijk is het antibioticagebruik op uw bedrijf te vergelijken met dat van andere pluimvee- en andere veehouders (benchmarken). Via die BD100 wordt het bedrijf ook gecategoriseerd: laag-, aandachts- of hooggebruiker. Elk bedrijf stelt best een bedrijfsgezondheidsplan op, maar als aandachts- en grootgebruiker kan een 'plan van aanpak' aangewezen zijn. AMCRA hoopt via deze weg ook zijn derde strategische doelstelling, nl. 50% minder AB-gebruik bij dieren tegen 2020 te behalen. In het artikel 'Geef jij jouw pluimvee (te)veel antibiotica?' verklaren Karolien Langendries (Pluimveeloket) en Fabiana Dal Pozzo (AMCRA) hoe het bedrijfsrapport moet geïnterpreteerd worden.
Geef jij jouw pluimvee (te)veel antibiotica? (Pluimveeloket & AMCRA, 2018)

 

Antibioticaresistentie

Artikel: Antibioticagebruik en antibioticumresistentie: wat is wat?

Het te veel gebruiken (of misbruiken van antibiotica) kan leiden tot antibioticaresistentie. Vaak heerst bij de gewone burger onwetendheid over alle termen die met antibiotica te maken hebben. In het artikel 'Antibioticagebruik en antibioticumresistentie: wat is wat?' van prof. Marc Heyndrickx (ILVO) wordt op een eenvoudige manier uitgelegd wat bacteriën zijn, wat een curatieve of therapeutische behandeling is en waarom het preventieve gebruik van antibiotica absoluut af te raden is. 
Antibioticagebruik en antibioticumresistentie: wat is wat? (ILVO (Marc Heyndrickx), 2015)