PLUIMVEELOKET

VOEDERWAARDE

Voederwaarde DDGS en bijproducten bio-ethanolwinning (2014)

DDGS (dried distillers grains with solubles) is een bijproduct van de bio-ethanolproductie. Deze is in België en Europa hoofdzakelijk gebaseerd op de fermentatie van tarwe (in USA is dit vooral van maïs). De bijproducten, zoals DDGS, kunnen gevaloriseerd worden in de veevoeding. Bij vleeskuikens kan tot 15% DDGS in het voeder gemengd kan worden (ILVO-mededeling, 2014) maar maïs- en gemengde DDGS geven iets betere resultaten (groeicijfers en voederconversie) bij vleeskuikens in vergelijking met tarwe-DDGS. Bij leghennen kan men ook tot 15% DDGS inmengen zonder negatieve effecten op de zoötechnische prestaties of eikwaliteit, en dit ongeacht het graantype.
Voederwaarde van DDGS en enkele andere bijproducten van de bio-ethanolwinning uit granen voor rundvee, varkens en pluimvee (ILVO, 2014)