PLUIMVEELOKET

Vraag

Welke voederconversie wordt vandaag bereikt in de Belgische vleeskuikensector? (2019)

Antwoord

Bij wetenschappelijke voederproeven met reguliere vleeskuikens wordt een voederconversie (VC) van ongeveer 1,6 gehaald. Mannelijke dieren hebben een iets lagere VC dan vrouwelijke dieren.

Navraag bij de sectororganisaties toont een gelijkaardig beeld in de praktijk. Hier wordt gesproken van een voederconversie van gemiddeld 1,61 met een variatie van 1,54 tot 1,65 bij reguliere vleeskippen.

De cijfers schommelen al een tijdje rond deze waarde. Wanneer de voederconversie nog verlaagd zou worden, moet zeker ook rekening gehouden worden met mogelijke bijkomende welzijnsproblemen.

Bij trager groeiende vleeskuikens ligt de voederconversie uiteraard hoger. Zij verbruiken meer voeder om tot eenzelfde gewicht te komen. In een proef waarbij een trager groeiende Hubbard-kip werd gehouden tot een leeftijd van 56 dagen, werd een gemiddelde voederconversie bereikt van 2,06.

 

Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering van dit antwoord:

  • Evelyne Delezie (ILVO)
  • Jolien De Reu (Boerenbond)
  • Martijn Chombaere (Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw)

 

Nog vragen?

Bijkomende bron:

  • Presentatie Saskia Leleu et al. (2019): Concepten bij vleeskippen, niet noodzakelijk traaggroeiers.

 

Dit antwoord werd door het Pluimveeloket met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Pluimveeloket, of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Pluimveeloket of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.

Versie:
1
Onderwerp:
Voederconversie vleeskuikens
Datum:
29-05-2019