PLUIMVEELOKET

ILVO ONDERZOEKT OPTIMALE HUISVESTING VOEDSTERS BIJ KONIJNEN

 

Dit jaar werd de week van 29 januari tot 5 februari door VLAM uitgeroepen tot ‘Week van het Konijn’. Dit stuitte verschillende dierenrechtenorganisaties tegen de borst. Zij vinden niet dat VLAM mag oproepen tot het eten van meer konijnenvlees (of vlees in het algemeen) en klagen de huisvesting van de konijnen aan. Nochtans werd via een stappenplan, in samenwerking met dierenrechtenorganisaties, de huisvesting van de Belgische konijnen sterk verbeterd de afgelopen jaren. Momenteel wordt part-time groepshuisvesting voor voedsters onderzocht door ILVO.

Vlaanderen voortrekkersrol

De konijnensector in Vlaanderen vervult reeds vele jaren een voortrekkersrol op gebied van dierenwelzijn. De Vlaamse konijnenhouders waren in 2016 bij de eerste in Europa die de stap gezet hebben om vleeskonijnen niet langer in batterijkooien maar in parken te huisvesten. Een uitzondering werd wel voorzien voor konijnenhouders die net vóór 2016 al geïnvesteerd hadden in verrijkte kooien of in verrijkte parken (zonder de normen te kennen die zouden gelden vanaf 1 januari 2016). Zij krijgen nog tot 2025 om over te schakelen. Maar vanaf 2025 zitten alle vleeskonijnen in Vlaanderen verplicht in parken.

Verrijkte parken voor vleeskonijnen

Vleeskonijnen in parken hebben meer bewegingsvrijheid dan in de batterijkooien en kunnen meer natuurlijk gedrag vertonen. Er wordt ook verrijkingsmateriaal voorzien onder de vorm van knaagmateriaal, hoogteplatformen en vluchtmogelijkheden. Ook de draadgaasbodem wordt zoveel mogelijk vervangen door kunststofroosters of deels bedekt met voetmatjes of comfortzones. Verscheidene normen werden vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 19 augustus 2014.

Verrijkt park

Huisvesting voedsters

Voor de voedsters werd wel een uitzondering gemaakt: in de praktijk is het haast onmogelijk om voedsters continue in een groep te laten plaatsnemen. Onderzoek wees reeds uit dat er veel uitval is bij deze manier van huisvesting en dat voedsters vaak agressief (en verwondend) gedrag vertonen t.o.v. andere voedsters of jonge konijnen.

Doctoraatsonderzoek 

Daarom focust het doctoraatsproject KONSEMI zich op part-time (gedeeltelijke) groepshuisvesting van voedsters. Dit gebeurde op vraag van de Vlaamse Overheid (departement Omgeving).

Voedsters kunnen nog steeds in groepen gehuisvest worden maar enkele dagen vóór het moment van werpen en de periode erna is het beter voor zowel productie- als dierenwelzijnsresultaten dat ze individueel worden gehuisvest. De vraag rijst dan natuurlijk: wanneer is het ideale tijdstip om voedsters opnieuw in groep te brengen?

Samenwerking met konijnensector

Om dit te onderzoeken worden verschillende proeven uitgevoerd op praktijkbedrijven door een ILVO-onderzoekconsortium. Van groot belang bij dit project is de zeer nauwe betrokkenheid van de konijnensector. Uiteindelijk zijn zij diegene die de voorschriften zullen moeten naleven en door dit in constructief overleg te doen komen wetenschap en praktijk dichter bij elkaar. Verder zullen in het project ook de sociale interacties tussen de voedsters van naderbij bestudeerd worden.

Verloop van het project

Naast de proeven op praktijkbedrijven zal ook nog een proef uitgevoerd worden op het ILVO zelf. Daarin wordt vooral gefocust op de optimale inrichting van de parken voor de voedsters (o.a. vluchtmogelijkheden en bezetting). Het project loopt nog tot 2022. Tussentijdse resultaten zullen via verschillende kanalen (waaronder PLUIMVEELOKET) gepubliceerd worden.

Tekst: Karolien Langendries (Pluimveeloket) - januari 2020