PLUIMVEELOKET

Nieuws

15/03 - Kandidaten gezocht Salmonellaproblematiek

Salmonellaproblemen? DGZ biedt ondersteuning!

Heb je te maken met Salmonella op je pluimveebedrijf en wil je komaf maken met deze hardnekkig bacterie? Check dan de lopende projecten van DGZ en stel je kandidaat!
DGZ kippen

- In het project "Spoor de Salmonella-besmettingsbron" op brengen we aan de hand van een uitgebreid bemonsteringsprotocol de risicoplaatsen in de pluimveestal in kaart, waardoor Salmonella gerichter kan worden aangepakt. 
- In het project "Coaching reiniging en ontsmetting" beoordelen we de reiniging en ontsmetting aan de hand van een visuele score en een uitgebreide staalname van de pluimveestal en de omgeving. Met de resultaten kun je aan de slag om alle maatregelen die je toepast om Salmonella aan te pakken, te optimaliseren!

Heb je interesse of wil je meer info? Neem dan contact op met DGZ-pluimveedierenarts Joke Van Raemdonck (joke.vanraemdonck@dgz.be of bel DGZ op 078/05.05.23 en vraag naar Joke). 

23/2 - Podcast Blijven Boeren!?

Blijven Boeren - een diepmenselijk portret van land- en tuinbouwers op een kruispunt

Blijven boeren

De Provincie West-Vlaanderen ontwikkelde samen met vzw Boeren Op Een Kruispunt en The Podcast Planet een vierdelige podcast. Het omvat 12 inspirerende, soms aangrijpende en emotionele verhalen verspreid over 4 afleveringen.

Land- en tuinbouwers komen namelijk op een bepaald moment in hun loopbaan op een kruispunt te staan. Ze worden geconfronteerd met een moeilijke situatie. Op dit kruispunt stellen ze zichzelf de existentiële vraag: Blijf ik boeren? Vaak is het antwoord met trots vervuld: We blijven boeren! Maar dat is niet altijd zo evident als je op het eerste gezicht misschien denkt. En toch moeten we vooruit.

De land- en tuinbouwers vertellen in de podcast zelf waarom ze een bepaalde weg bewandelden, welke worstelingen aan hun keuze voorafgingen, welke moeilijkheden ze moesten overwinnen, welke successen ze geboekt hebben. Voor sommigen betekende hun keuze een eindpunt, voor anderen een startpunt voor iets nieuws.

Elk verhaal biedt een inzicht in de uitdagingen waar deze landbouwers voor stonden, maar ook in de manier waarop ze met veerkracht en weerbaarheid omgingen met hun conflict. De podcast onderschrijft dat er altijd hulp (bereikbaar) is.

Beluister de podcast via je favoriete podcastapp of via: 
•    https://open.spotify.com/show/4Irx5TMiIsPrtrOh1j9v1s
•    https://podcasts.apple.com/us/podcast/blijven-boeren/id1667774730
•    https://www.thepodcastplanet.be/westvlaanderen
 

23/2 - Enquête BiofilmPrevent

BiofilmPrevent enquête: Welk water drinken jouw varkens of kippen?

BiofilmPrevent

Binnen het VLAIO-LA project BiofilmPrevent wordt er onderzoek verricht naar de kwaliteit van het water en de samenstelling van biofilms in drinkwatersystemen op varkens- en pluimveebedrijven. Daarnaast worden ook drinkwaterbehandelingen en reiningsprotocollen van de leidingen onder de loep genomen. Voorafgaand willen we via een enquête bij Vlaamse veehouders peilen naar de gebruikte waterbronnen, de toegepaste waterbehandelingen en het eventuele reinigingsprotocol van de drinkwaterleidingen. Daarom doen we een warme oproep aan Vlaamse varkens- en pluimveehouders om het enquête formulier via deze link in te vullen.

Europese Unie financiering

 

14/2 - Oproep deelname pluimveebedrijven waterprojecten

Watermonitoring en -besparing op jouw pluimveebedrijf: Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is op zoek naar pluimveehouders die het watergebruik in en rond hun stallen willen verminderen.

drinkende kippen

In het kader van de Blue Deal wordt er sterk ingezet op een efficiënte omgang met water op landbouwbedrijven om het grondwaterverbruik in Vlaanderen te beperken. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is momenteel partner in twee projecten rond dit thema: Life ACLIMA en WAVE.

Binnen deze projecten worden verschillende technologieën uitgetest die de (grond)watervraag op pluimveebedrijven moeten doen dalen. Dit kan door waterverliezen tijdens het reinigen of hitteperiodes te beperken of door regenwater te zuiveren tot reinigings- of drinkwater.

De twee projecten beperken zich niet tot de stallen van het Proefbedrijf. Ook praktijkbedrijven krijgen de mogelijkheid om deel te nemen. We zijn op zoek naar zowel vleeskuiken- als leghennenhouders die meer te weten willen komen over het waterverbruik van hun stallen en de optimalisatie ervan. Omdat de uitdagingen per regio en bedrijf verschillen, zal er na een kennismakingsgesprek bepaald worden wat het project voor uw bedrijf kan betekenen.

Bij interesse mag u ons steeds contacteren voor een verkennend gesprek via neil.vandenbroeck@provincieantwerpen.be of via annatachja.degrande@ilvo.vlaanderen.beDeelname is gratis.

Life Aclima  Logo Departement L&V

9/2: Pluimveebedrijven gezocht!

ILVO onderzoekt effecten van diverse vangmethodes om vangschade bij kippen te reduceren

kipvang

In het KIPVANG-project worden verschillende vangmethodes (rechtop, conventioneel en machinaal) met elkaar vergeleken voor wat betreft economische aspecten en welzijn van vangers en dieren.
ILVO is nog op zoek naar leghennenhouders waar conventioneel en rechtop gevangen kan worden (min. 6000 dieren per stal) en naar vleeskippenhouders waar rechtop, conventioneel en machinaal kan gevangen worden (min. 15000 dieren per stal). Indien het niet mogelijk is om machinaal te vangen, wordt dit beperkt tot rechtop en conventioneel vangen (min. 10000 dieren per stal). Het is de bedoeling dat alle vangmethoden in één stal worden toegepast.

Interesse in de verschillende vangmethodes en de resultaten? Wilt u samen met ILVO verder werken aan het project, zodat u kan genieten van de bedrijfsgebonden resultaten die gelinkt zijn aan het slachtrapport? Neem dan contact op met Femke (femke.delanglez@ilvo.vlaanderen.be).”

11/01 - Energietransitie in Vlaamse veeteeltbedrijven

qr res4live

RES4LIVE is een Europees project dat gaat over hernieuwbare energie en het verminderen van fossiele brandstoffen in de veeteelt. In opdracht van dit project lanceren ILVO en UGENT een bevraging voor alle Vlaamse veehouders.

Wenst u uw energieverbruik te vergelijken met andere veehouders? Bent u benieuwd hoe u eventueel uw voetafdruk kunt verminderen? Vul dan zeker onze enquête in! Met deze bevraging willen we een zicht krijgen op de variatie in energiegebruik die er in veeteeltbedrijven in Vlaanderen aanwezig is. Hier zijn immers weinig cijfers over beschikbaar, nochtans kunnen deze gegevens inzicht bieden in hoeveel energiebesparing er mogelijk is in de sector. Daarnaast onderzoeken we het potentieel, maar ook de uitdagingen voor hernieuwbare energie in de veeteeltsector.

 

28/10: Enquête agroforestry

Recente ervaring met agroforestry en/of voedselbossen? Vul zeker deze enquête in!

uitloopkippen

Via deze korte bevraging wil het onderzoeksconsortium van het lopende Agroforestry Vlaanderen-project zich een correct beeld kunnen vormen van de evoluties op vlak van toepassing van agroforestry in Vlaanderen. Daarbij worden niet enkel nieuwe aanplanten geëvalueerd, maar ook het invoeren van (kleine of grote) veranderingen, optimalisaties en innovaties in de bedrijfsvoering of veranderingen die met agroforestry te maken hebben.
Bent u dus de laatste 2 jaar zelf aan de slag gegaan met agroforestry en/of voedselbossen? Dan kan uw feedback het onderzoeksteam zeker helpen om te kijken waar het nog beter kan in de toekomst! Heeft u zelf geen agroforestry-project, maar kent u iemand die hier wel mee bezig is? Stuur dan zeker de link om de enquête in te vullen.

06/10 - Pdf's ILVO-kleinveestudiedag

Presentaties ILVO-kleinveestudiedag online beschikbaar

kip

 

Op vrijdag 16 september organiseerden ILVO en het Pluimveeloket een studievoormiddag getiteld 'Recente ILVO-onderzoeksresultaten pluimvee'.

Hieronder kan u de pdf's vinden van de gegeven presentaties:

 

26/8: Europees project rond optimalisatie welzijn vleeskippen en varkens goedgekeurd

Europees project 'aWISH' goedgekeurd: Automatische welzijnsmonitoring van vleeskippen en vleesvarkens via het slachthuis

aWISHRecent werd het Europese Horizon-project aWISH goedgekeurd. Het doel is om via geautomatiseerde monitoring van diergebaseerde welzijnsindicatoren in het slachthuis het welzijn van Europese vleeskippen en varkens te evalueren en te optimaliseren. Feedback en advies worden via een tool verstrekt aan de verschillende schakels in de keten (veehouder, transport, slachthuis). Start is voorzien op 1 november. Meer informatie rond het project is te vinden in deze perstekst. U kan ook altijd contact opnemen via het algemene mailadres: awish@ilvo.vlaanderen.be

12/7 - Handouts Veetournee beschikbaar

Veetournee 2022

Op 7 juli 2022 vond in Vives, Campus Kortrijk, Veetournee 2022 plaats.

Naast een plenaire sessie over mentaal welbevinden konden deelnemers in kleinere sessies een keuzeprogramma volgen. 

De handouts van deze plenaire sessie alsook de handouts van de presentatie rond windmolens op een landbouwbedrijf, zijn terug te vinden via deze link

28/04/2022 - Persbericht ILVO-studie eetbaar eiwitefficiëntie van Belgische veehouderijsystemen

Welke landbouwdieren léveren meer humaan eetbaar eiwit dan ze verbruiken? Eetbaar eiwit-efficiëntie van Belgische veehouderijsystemen voor het eerst berekend 

De Belgian Feed Association (BFA) maakte eind april, i.s.m. ILVO, de resultaten bekend van een studie naar eetbaar eiwit-efficiëntie van Belgisch vee. De ILVO-studie bracht voor het eerst in kaart wat de verhouding is tussen enerzijds de plantaardige eiwitten die als veevoeder gebruikt worden, én die in principe ook bruikbaar waren in menselijke voeding en anderzijds de hoeveelheid eetbaar dierlijk eiwit (zoals vlees, eieren en melk) die daar tegenover staat. 

De studie toont aan dat runderen netto producenten zijn van humaan eetbaar eiwit. Ze produceren meer eetbare eiwitten in de vorm van melk of vlees dan dat ze eetbaar eiwit consumeren. 
Voor varkens en legkippen ligt het cijfer dicht bij break even (ze consumeren ongeveer evenveel humaan eetbaar eiwit dan ze varkensvlees of eieren leveren). 
Braadkippen blijken momenteel meer humaan eetbaar eiwit te gebruiken dan ze teruggeven, voornamelijk omdat er in hun voeder veel granen zitten. 

Lees het volledige persbericht
Lees de volledige ILVO-studie

20/12/21 - Haalbaarheid circulaire verwerking van stikstof uit veestallen?

Van stallucht naar nuttige mest of voedzaam veevoer: Hoe haalbaar is circulaire verwerking van stikstof uit veestallen

LuchtwasserKan je van stikstof uit stallucht en mest een grondstof maken geschikt voor de productie van organische meststof en/of diervoeder? Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits laat door ILVO onderzoeken of dat proces ook haalbaar is in de praktijk. Welke risico’s zijn er mogelijks aan verbonden en wat zijn de aandachtspunten voor een veilige en milieuvriendelijke toepassing? Levert het effectief milieuwinst op? En welke manier of toepassing is dan de beste

Lees hier het volledige persbericht

02/05/20 - Zelf insecten kweken - hoe begin ik eraan?

insecten

Meer en meer landbouwers zien potentieel in insectenkweek: als extra bron van inkomsten, als veevoeder of als verwerker van tuinbouwreststromen. 
In het VLAIO-LA traject INTROSECT proberen partners Inagro, ILVO, VIVES, KULeuven/ThomasMore en Nationale Proeftuin voor Witloof een antwoord te geven op een hoop prangende vragen i.v.m. het opstarten van / omschakelen naar insectenkweek. 

 

Eind maart/begin april zouden normaal theorie- en praktijkworkshops ingericht worden, maar door de coronamaatregelen zijn deze niet fysiek kunnen doorgaan. Daarom werden 5 videolessen opgenomen rond het kweken van insecten. Deze handelen specifiek over:

Agentschap Innoveren & Ondernemen