PLUIMVEELOKET

Nieuws

19 maart - Enquête drinkwatersystemen in de pluimveehouderij

Onderzoek naar drinkwatersystemen in de pluimveehouderij - enquête

groupmedipoul

In het GROUPMEDIPOUL-project wordt door de faculteit Diergeneeskunde (UGent) en de Leerstoel Poultry Health Sciences gezocht naar goede praktijken rond het toedienen van antibiotica via het drinkwater bij vleeskuikens. In kader van dit project werd een online bevraging opgesteld voor vleeskuikenhouders met als doel een zicht te krijgen op de drinkwatersystemen in de pluimveehouderij en hoe men precies medicatie via het drinkwater toedient in de praktijk. Op het einde van deze enquête kan je ook aangeven of je graag verder betrokken wordt bij het project waarbij bedrijfsbezoeken worden ingepland (daarvoor is alvast een vergoeding voorzien). Klik hier om de enquête in te vullen!

02/02 - Extra proeven machinaal vangen vleeskuikens - OPROEP

Extra proeven machinaal vangen vleeskuikens

Tijdens het KIPVANG-project werd het volledige vang- en laadproces bij leghennen en vleeskuikens onder de loep genomen. Voor de vergelijking tussen conventioneel vangen en machinaal vangen waren de resultaten echter zeer beperkt. Daarom zoekt ILVO nog naar vleeskuikenhouders waar de machinale vangmethode praktisch haalbaar is en waar minimum 15.000 dieren per stal gevangen kunnen worden. Het is de bedoeling dat beide vangmethodes in één stal worden toegepast (dus 5.000 dieren conventioneel en 5.000 dieren machinaal). Bent u bereid om deze resultaten aan te vullen? Neem dan contact op met Femke Delanglez (09/272.26.34 of femke.delanglez@ilvo.vlaanderen.be).

machinaal_vangen

 

02/02 - Studie rond optimaliseren leghennencontainers - OPROEP

Studie rond optimaliseren leghennencontainers

Als zijtraject van het KIPVANG-project werd bestudeerd hoe de standaardcontainers, die gebruikt worden bij het vang- en laadproces van leghennen, geoptimaliseerd kunnen worden. Doel is om het vangen en laden van leghennen te vergemakkelijken en de snelheid te verbeteren. In samenwerking met transportbedrijf Samyn kwam men tot twee prototypes die als opzetstuk op een lade van de container geplaatst kunnen worden. ILVO is nu op zoek naar leghennenhouders waar deze twee prototypes (elk bij 3.000 dieren), in combinatie met een standaardcontainer (3.000 dieren), getest kunnen worden (minimaal 10.000 dieren per stal). Het is de bedoeling dat beide prototypes in één stal kunnen worden toegepast. Bijkomende deelnemingsvoorwaarde is dat het transport via Samyn verloopt. Heeft u interesse om mee te werken aan deze studie en op die manier het vang- en laadproces bij leghennen te optimaliseren, neem dan contact op met Femke Delanglez (09/272.26.34 of femke.delanglez@ilvo.vlaanderen.be).

container

26/05 - Salmonella-resultaten pluimvee 2022

Resultaten Salmonella-analyses bij pluimvee in België in 2022 gekend

salmonella In 2022 voldeed België aan de vooropgestelde Europese doelstellingen voor Salmonella bij alle pluimveecategorieën1. Volgende prevalenties van de te bestrijden serotypen werden waargenomen: 0,84% bij fokpluimvee, 1,52% bij legpluimvee, 0,15% bij vleeskippen en 0% bij vleeskalkoenen. Bij vleeskippen was Salmonella Infantis net als in 2021 het meest voorkomende serotype. De kalkoenen bleven net als de vier voorgaande jaren vrij van dit serotype. Bij leghennen was S. Enteritidis het meesvoorkomende serotype.
Bekijk hier het volledige persbericht van DGZ

06/10 - Pdf's ILVO-kleinveestudiedag

Presentaties ILVO-kleinveestudiedag online beschikbaar

kip

 

Op vrijdag 16 september organiseerden ILVO en het Pluimveeloket een studievoormiddag getiteld 'Recente ILVO-onderzoeksresultaten pluimvee'.

Hieronder kan u de pdf's vinden van de gegeven presentaties: