PLUIMVEELOKET

Normen wateronderzoek bij pluimvee
Interpretatie drinkwaterresultaten

DGZ geeft op zijn site een mooi overzicht weer hoe de drinkwaterresultaten bij o.a. pluimvee geïnterpreteerd moeten worden. Ze geven een woordje uitleg over het fysisch onderzoek (organoleptisch), de bacteriologische parameters en de chemische parameters.  

 

Studiedag Water - Presentatie Water op het pluimveebedrijf (2017)

In het voorjaar van 2017 organiseerden het departement Landbouw en Visserij, de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Inagro, PCG en het Proefbedrijf Pluimveehouderij een studiedag rond 'Water op de juiste plaats'. Nathalie Sleeckx (Proefbedrijf Pluimveehouderij) gaf een presentatie rond water op het pluimveebedrijf. Achtereenvolgens kwam de oorsprong van het water, de waterkwaliteit, de vorming van een biofilm, de waterbehandeling, drinkwatermedicatie en enkele tips aan bod.
Presentatie Water op het pluimveebedrijf (Sleeckx, 2017)

 

Water: belangrijke factor voor goede productieresultaten (2014)

In deze mededeling van Nathalie Sleeckx (Proefbedrijf Pluimveehouderij) worden zowel algemene tips als tips specifiek voor vleeskuikens gegeven rond het watermanagement op het pluimveebedrijf.
Water: een belangrijke factor voor goede productieresultaten - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Sleeckx, 2014)

 
Water op het pluimveebedrijf (2014)

Water is zeer belangrijk op een pluimveebedrijf (drinkwater, reiniging, afkoeling,...). In deze brochure worden verschillende factoren weergegeven die een rol spelen bij het watermanagement op het bedrijf. Ook het ontstaan van een biofilm en drinkwatermedicatie komen aan bod.
Water op het pluimveebedrijf - Brochure Proefbedrijf Pluimveehouderij (2014)