PLUIMVEELOKET

Leghennen

Borstbeendeviaties en -breuken in de praktijk (2016)

Uit het Layerhouse-project (samenwerking ILVO en Proefbedrijf Pluimveehouderij) bleek dat borstbeendeviaties en -breuken veel voorkomen bij leghennen in volièresystemen. Borstbeenafwijkingen kunnen te wijten zijn aan een (langdurig) gebruik van de zitstok en kunnen reeds ontstaan in de opfokfase. Dit is minder het geval bij de effectieve borstbeenbreuken die meestal in de legfase ontstaan (bvb door slechte landing op de vloer, botsingen met het volièresysteem of de zitstokken). 
Borstbeendeviaties en -breuken in de praktijk - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Kempen, 2016)