PLUIMVEELOKET

DARMGEZONDHEID

Gebruik kastanjetannines in pluimveevoeding (2018)

In december 2018 startten ILVO, UGent en het bedrijf Sanluc een O&O-project op rond het gebruik van kastanjetannines in pluimveevoeding. Welke mechanismen zitten achter de gunstige werking van tannines op pluimveegezondheid en -productie? En hoe kan die werking geoptimaliseerd worden? 
Kip met kastanjes? Kastanjetannines in pluimveevoeding om pluimveeprestaties en darmgezondheid te verbeteren - ILVO-Nieuwsgolf, 2018

Positief effect van zink op darmgezondheid bij vleeskippen? (2016)

Het effect van verschillende zinkpreparaten op de darmgezondheid van vleeskippen wordt onderzocht in een project van ILVO en UGent. Zink kan een positief effect hebben op de darmgezondheid, maar de beschikbaarheid en de opname-efficiëntie van het zinksupplement moeten zorgen voor een minimale supplementatie. 
Een manier om dysbacteriose te controleren? Positief effect van zink op de darmgezondheid bij vleeskippen - ILVO-Nieuwsgolf (2016)

Invloed van voeder op darmgezondheid kippen (2016)

In de vleeskuikensector wordt nu meer korrelvoeder gebruikt omdat de dieren dit sneller kunnen opnemen dan meelvoeder. Daardoor verliest het voeder echter zijn structuur en wordt het spijsverteringsstelsel minder goed gevormd met o.a. darmgezondheidsproblemen. Luc Maertens en Evelyne Delezie (ILVO) stellen enkele oplossingen voor zoals meer structuur brengen in het korrelvoeder en sturen van de voederopname.
Verhoogt voeding naar de laagste voederconversie de risico's op darmproblemen en voetzoollaesies? (Maertens & Delezie (ILVO), 2016)

Wat te doen bij natte mest? (2012)

Nat strooisel is vaak gekoppeld aan ontstekingen van het spijsverteringskanaal. De kwaliteit van het strooisel kan een indicator zijn voor de mate waarin het bedrijf antibiotica nodig heeft. In 60 tot 80% van de gevallen wordt antibiotica toegediend op het bedrijf omwille van darmproblemen. Darmgezondheid vormt dan ook een onderdeel van de brochure 'Natte mest, wat nu?'.
Natte mest, wat nu? Brochure DGZ, Proefbedrijf Pluimveehouderij, ILVO, KHKempen & UGent (2012)