PLUIMVEELOKET

OPTIMALISATIE RENDEMENT

 

Vleeskuikens

Opvang eendagskuikens kan leiden tot een verhoogd bedrijfsmanagement (2018)

Een goede opstart van vleeskuikens is zeer belangrijk maar is terzelfdertijd een samenspel van verschillende factoren. Sommige factoren kunnen op het bedrijf zelf worden gewijzigd (stalklimaat, voedervoorziening,...) maar sommigen komen van elders uit de keten (bvb. kuikenkwaliteit). Het is belangrijk te weten vanwaar je eendagskuikens afkomstig zijn (leeftijd moederdieren,...) om daar het bedrijfsmanagement aan aan te passen. Of deze aanpassing succesvol was, kan je enkel weten door verschillende parameters op te volgen tijdens de ronde. Dat is een van de conclusies van de mededeling 'Opvang eendagskuikens: adviezen uit de praktijk' van het Proefbedrijf Pluimveehouderij.
Opvang eendagskuikens: adviezen uit de praktijk - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Kempen, 2018)

 

Leghennen

Knelpunten bij het langer aanhouden van leghennen (2017)

Het langer aanhouden van leghennen kan leiden tot een duurzamere productie en een grotere winstmarge. Toch zijn er nog een aantal knelpunten zoals een afnemende eiproductie, een verminderde ei- en botkwaliteit en enkele gezondheids- en dierenwelzijnsproblemen. In 2013 startten het ILVO en het Proefbedrijf Pluimveehouderij een doctoraatsonderzoek rond de rol van voeding en management om tijdens een verlengde legperiode de goede schaalkwaliteit te behouden. Witte leghennen lijken meer geschikt te zijn voor een langere productiecyclus in vergelijking met bruine hennen, en dit zowel in verrijkte kooi- als volièresystemen. Dat is een van de conclusies die weergegeven wordt in een mededeling van het Proefbedrijf. Wel wordt ook hier gehamerd op het feit van een combinatiestrategie van diverse managementpraktijken om te komen tot een verbetering van de opgesomde knelpunten.
Knelpunten bij het langer aanhouden van leghennen - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij & ILVO (Molnar, 2017)