PLUIMVEELOKET

Gebruiksvoorwaarden

Ondanks alle zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de website van het Pluimveeloket is het mogelijk dat informatie die via deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of onduidelijk is.

De bezoeker ziet af van elke klacht tegen het Pluimveeloket of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van deze website. In geen geval zal het Pluimveeloket of zijn medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie van deze website.

De inhoud van deze website wordt regelmatig bijgewerkt en kan te allen tijde, zonder enig bericht vooraf, worden aangebracht. Overname van de algemene informatie en foto's van de website van het Pluimveeloket is mogelijk mits voorafgaandelijke toelating en mits hierbij de bron (het Pluimveeloket) wordt vermeld.

Bescherming van persoonsgegevens

ILVO hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van activiteiten die ILVO organiseert en worden in geen geval aan derde partijen doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

ILVO verzamelt informatie omtrent het gebruik door bezoekers van de website. Deze informatie omvat het aantal bezoeken, gebruiksduur, producten- en dienstenbeschrijvingen die worden gedownload en de pagina's die worden geraadpleegd. ILVO gebruikt deze informatie ook voor de analyse van trends en het opstellen van statistieken.