PLUIMVEELOKET

Houden van (biologisch) pluimvee als neventak (2018)

In deze brochure is allerlei informatie terug te vinden over het houden van (biologische) leghennen als neventak. 
Houden van (biologisch) pluimvee als neventak - Brochure CCBT, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Dep. Landbouw & Visserij en Steunpunt Levend Erfgoed (Buyse & Kempen, 2018)