PLUIMVEELOKET

Onderzoeksproject Legcombio: plantaardige productie in combinatie met vlees- of legkippen (2017-2020)

Bij de combinatie van kippen met plantaardige teelten komen heel wat uitdagingen kijken. Hoe zorg je voor een uniform gebruik van de uitloop? Hoe past het economische plaatje in elkaar? Het onderzoeksproject Legcombio (ILVO & Proefcentrum Pamel) onderzoekt die stellingen aan de hand van o.a. een deskstudie, een experimentele opstelling op ILVO, on farm proeven bij kleinfruitbedrijf O'bio en via ervaringen en tips van bioboeren. Dit project startte in 2017 en loopt nog tot 2020.

Wanneer moet biologisch pluimvee naar buiten? 

Na overleg met zowel beroepsverenigingen als controleorganen zijn een aantal afspraken gemaakt rond het verplicht naar buiten gaan van pluimvee in Vlaanderen. Deze handelen over tijdstippen, leeftijden en weeromstandigheden. 
Concrete afspraken wanneer biologisch pluimvee verplicht naar buiten moet - Departement Landbouw & Visserij