PLUIMVEELOKET

TRANSPORT

Beslissingsboom transport landbouwhuisdieren (2020)

De dienst dierenwelzijn van het Departement Omgeving (Vlaamse Overheid) ontvangt regelmatig vragen uit de landbouwsector over vergunningen en andere documenten die nodig zijn bij het transport van dieren. Ze stelden een eenvoudige beslissingsboom waaruit opgemaakt kan worden wat de vereisten zijn voor uw transport.

 

Welzijnsprotocol transport vleeskippen (2019)

Tijdens het WELLTRANS-project hebben onderzoekers van UGent en ILVO een protocol opgesteld om het welzijn van vleeskippen in de pre-slachtfase te evalueren. Dit protocol omvat 9 welzijnsindicatoren (thermische stress, beklemmingen, spreidpoten, verdringing, rugliggers, breuken, blauwe plekken, DOA's en afkeuringen) die leiden tot een algemene welzijnsindex. De tool kan in het slachthuis gebruikt worden en specifieke knelpunten m.b.t. dierenwelzijn kunnen hiermee geïdentificeerd worden. U kan de tool hier raadplegen.