PLUIMVEELOKET

Voetzoollaesies

Voetzoollaesies bij vleeskuikens (2018)

Voetzoollaesies of voetzoolletsels (voetzooldermatitis) zijn aantastingen van de voetzool. Ernstige laesies zijn pijnlijk en tasten het welzijn van vleeskuikens ernstig aan. De kuikens zijn minder mobiel (pijn) en de kans is groot dat ze ook minder eten of drinken. Tomen met veel voetzoollaesies doen het minder goed op gebied van groei, technische en economische prestaties. In de brochure 'Voetzoollaesies bij vleeskuikens' van het departement Landbouw & Visserij (Vlaamse Overheid) wordt een overzicht gegeven van symptomen, oorzaken, risicofactoren en mogelijke preventieve of remediërende maatregelen tegen voetzoollaesies.
Voetzoollaesies bij vleeskuikens - Brochure dep. Landbouw & Visserij (2018)

 

Strooiselkwaliteit

Nat strooisel (2012)

De strooiselkwaliteit in de vleeskuikenstal geeft een indicatie van het heersende dierenwelzijnsniveau in de stal. Nat strooisel verhoogt de kans op (ernstige) voetzoollaesies. In de brochure 'Natte mest, wat nu?' worden de oorzaken van nat strooisel opgesomd en worden enkele oplossingen aangehaald op zowel korte als lange termijn.
Natte mest, wat nu? - Brochure DGZ, Proefbedrijf Pluimveehouderij ILVO, KHKempen en UGent (2012)