PLUIMVEELOKET

VACCINATIE

Bedrijfsgezondheid en vaccinatiestrategieën (2017)

Preventie van ziekte door middel van vaccinatie vormt een belangrijk, maar geen alleenstaand onderdeel van een goede bedrijfsvoering op pluimveebedrijven. Daarnaast is aandacht voor bioveiligheid, huisvesting en stalklimaat essentieel voor een goed gezondheidsbeleid. Omgevingsfactoren spelen immers vaak een belangrijke rol in het al dan niet optreden van bepaalde ziektes. AMCRA bracht daarom de brochure 'Bedrijfsgezondheid en vaccinatiestrategieën op pluimveebedrijven' uit. 
In het eerste deel van de brochure 'Gids voor bedrijfsgezondheid' kunnen een aantal mogelijke managementmaatregelen bekeken worden. Het tweede deel van de gids bevat het 'Vaccinatieadvies'.
Bedrijfsgezondheid en vaccinatiestrategieën op pluimveebedrijven (AMCRA, 2017)

 

Met een optimale vaccinatie naar een lager antibioticagebruik bij vleeskuikens - OptiVacVleeskip (2021-2023)

In dit demonstratieproject, gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, werd onderzocht of men via de optimalisatie van de vaccinatiestrategieën bij vleeskuikens tot een betere diergezondheid, welzijn en darmgezondheid kon komen wat zou leiden tot een reductie in het antibioticumgebruik. Dit project werd uitgevoerd door het Proefbedrijf Pluimveehouderij en partner Pehestat. Output: 

demoproject Proefbedrijf Pluimveehouderij pehestat