PLUIMVEELOKET

ENERGIE(VERLIEZEN)

Hoe ontsnapt de warmte uit de vleeskuikenstal? (2017)

Tijdens de winter van 2016-2017 bezocht het Proefbedrijf Pluimveehouderij verschillende vleeskuikenstallen in kader van een door de Vlaamse Overheid gesteund project 'Enerpedia'. Zowel nieuwe stallen met ventielen en lengteventilatie als oudere gemetste stallen met doorlopende kleppen werden met een infraroodcamera gescand. In de mededeling worden een aantal knelpunten en koudebruggen opgesomd waar zeker aandacht moet aan besteed worden. 
Warmteverliezen in vleeskuikenstallen door het oog van de camera - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Cardinaels, 2017)

 

Energieverliezen door slechte ventilatie of slechte isolatie? (2016)

Warmteverliezen in de stal kunnen niet alleen beperkt worden door een goede isolatie, maar ook door een goede regeling van de minimumventilatie in de stal. Bovendien heeft ventilatie ook een grote invloed op het elektriciteitsverbruik in de vleeskuikenhouderij waardoor een goede keuze, afstelling en instelling van de ventilatie  een besparing kan betekenen. Uit de mededeling van het Proefbedrijf Pluimveehouderij blijkt dat de energiewinst die te halen is uit een efficiënte ventilatie groter is dan die te halen uit een betere isolatie. 
Energieverliezen in de vleeskuikenhouderij - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Cardinaels et al., 2016)