PLUIMVEELOKET

Gezonde vleeskuikens door een optimale ventilatie (2016)

In 2016 eindigde het demonstratieproject 'Gezonde kuikens door een optimale ventilatie' (Proefbedrijf Pluimveehouderij - KULeuven). In deze eindbrochure worden een aantal processen overlopen die aan de basis liggen van een optimaal bedrijfsklimaat. Wat houden deze in? Waarom zijn ze belangrijk en welke impact hebben ze op de vleeskuikens en/of het stalklimaat? Aan bod komen o.a. gewenste kuikentemperatuur, stalklimaat, ventilatiecapaciteit, conditioneren van inkomende lucht en externe factoren zoals wind en hittestress. 
Gezonde vleeskuikens door een optimale ventilatie - Brochure Proefbedrijf Pluimveehouderij & KULeuven (De Baere et al., 2016)