PLUIMVEELOKET

ONGEWENSTE SUBSTANTIES

Fusarium mycotoxines in het voeder (2012)

Mycotoxines zijn stoffen die veroorzaakt kunnen worden door schimmels (bvb. Fusarium) op gewassen en kunnen economische gevolgen veroorzaken omwille van hun effecten op diergezondheid en dierenwelzijn. Het ILVO en CODA voerden onderzoek naar de mogelijke overdracht van mycotoxines vanuit het voeder naar dierlijke weefsels van kippen en eieren. De meeste mycotoxines vertoonden geen overdracht, enkel voor sommigen was de overdracht zéér laag (minder dan 0,50%). 
Fusarium mycotoxines in voeder: worden ze overgedragen naar kipafgeleide producten? (ILVO - Van Pamel et al., 2012)