PLUIMVEELOKET

Effecten van een vertraagd lichtschema op productie en eikwaliteit tot 77 weken

Deze mededeling van het Proefbedrijf Pluimveehouderij werd in december 2016 opgesteld in kader van het doctoraatsproject "Verlengde cyclus bij leghennen" in samenwerking met het ILVO. Licht speelt een belangrijke rol in het groeiritme van jonge kuikens en poeljen en kan een invloed hebben op het tijdstip waarop de hennen in leg komen. In de proef werd het effect bestudeerd van een standaard en vertraagd lichtschema op de productieparameters en eikwaliteit bij witte leghennen in een 1-rij volièresysteem. Er werden weinig verschillen genoteerd in het begin van de leg (ook al waren de lichtschema's reeds in de opfok aangepast). Hennen bij een standaard-lichtschema kwamen in week 18 reeds meer in leg, maar hennen met een vertraagd lichtschema vertoonden in week 19 reeds een hoger legpercentage. Het vertraagde lichtschema zorgde tot 77 weken leeftijd voor een iets hogere eimassa (+0,5g/dag) maar ook voor een hogere voederconversie.
Mededeling 82 (Proefbedrijf): Effect vertraagd lichtschema op productie en eikwaliteit tot 77 weken