PLUIMVEELOKET

Nieuws

15/12/20 - Netpoulsafe: Europees netwerk rond bioveiligheid in de pluimveesector

netpoulsafe


Op 1 oktober 2020 ging het Europese Horizon2020-project Netpoulsafe van start. Het doel van dit project is om de naleving van de bioveiligheid in de pluimveehouderij te verbeteren door ondersteunende maatregelen samen te stellen, te valideren en te delen.

Deze ondersteunende maatregelen zijn praktijkvoorbeelden die kunnen bijdragen tot een effectieve uitvoering van de bioveiligheid en die rechtstrees kunnen worden uitgevoerd door veehouders, adviseurs (incl. dierenartsen) en beleidsmakers. Het project zal worden uitgevoerd in 7 grote pluimveeproducerende landen, nl. Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije, België, Nederland en Polen.

De voorgestelde maatregelen worden zowel uit de praktijk als de literatuur verzameld en geanalyseerd vanuit technisch en sociaal-economisch standpunt om ofwel te worden gevalideerd op proefboerderijen, ofwel rechtstreeks te worden verspreid onder de belanghebbenden.
Het project heeft een looptijd van 3 jaar (oktober 2020 - september 2023). 

Voor meer info kan je het integrale persbericht bekijken.


EU vlag
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No.101000728 (NETPOULSAFE). This output reflects only the author's view and the European Union cannot be held responsible for any use that may be made of the information contained therein.

16/11/20 - Enquête: Maken we sterren van onze kippen?

Maken we filmsterren van onze kippen? Vul de Camera4Poultry-enquête in!

foto enquete camera pluimvee


Een camerasysteem is een goede investering die heel wat mogelijkheden biedt aan pluimveehouders om pluimvee snel en eenvoudig op te volgen. Meer nog, met slimme en ingenieuze algoritmes zouden we bepaalde gedragingen of eigenschappen van pluimvee in real time kunnen opvolgen. Eventuele problemen komen sneller aan het licht, waardoor je ook sneller kan ingrijpen in de stal.

Om zicht te krijgen op de wensen en de noden in de legsector, stelden we een enquête op. Wil je deze technologie graag verder zien evolueren, aarzel dan niet en vul de Camera4Poultry-enquête in! De resultaten verschijnen onder meer in een volgende nieuwsbrief.

Engageer je voor de Camera4Poultry-workshop
In onze workshop op 11 januari 2021 van 13:30 tot 14:30 uur gaan we dieper in op dit thema. Na een inleiding over slimme camera-algoritmes, brainstormen we samen over hoe we deze technologie nog beter kunnen inzetten in de legsector. In de bevraging kan je ook aangeven of je wil deelnemen aan deze workshop.

interreg mite control cofinanciering mitecontrol

 

25/08/20 - Nieuwe mobiele kippenstallen op ILVO

ILVO investeerde onlangs in 2 nieuwe mobiele kippenstallen ter vervanging van de meer dan 10 jaar oude exemplaren. De nieuwe stallen werden ontworpen door ILVO-personeel om zo goed mogelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. In elke stal zijn momenteel 102 biologische leghennen gehuisvest die vrije toegang hebben tot een uitloop met hazelaars en een uitloop met korte-omloophout.
De lopende proeven handelen in het kader van de projecten PPILOW en Chickenstress. Daarin wordt getracht om inzicht te krijgen in wat kippen ervan weerhoudt om de uitloop meer en homogener te gebruiken, en hoe het uitloopgebruik relateert met hun welzijn. Het uitloopgedrag van de kippen wordt gemonitord aan de hand van een ultra-wide-band (UWB) tracking systeem. De proeven met leghennen lopen tot en met 2022 en voor 2023 staat er reeds een proef met vleeskippen ingepland.
In de uitloop zijn er verschillende zones afgezet waar de kippen geen toegang tot hebben om ook het effect van de kippen op de bodem en op de plantaardige productie op lange termijn te kunnen opvolgen.


mobiele stal kip met zender mobiele stal

05/06/20 - Salmonella-resultaten pluimveehouderij 2019 gekend

logo DGZ

DGZ stuurde in een nieuwsbericht de Salmonella-resultaten voor de pluimveehouderij van 2019. 
Daaruit bleek dat België in 2019 opnieuw voldeed aan de vooropgestelde Europese doelstellingen voor Salmonella bij fokpluimvee, leghennen en vleeskippen.
Voor de vleeskalkoenen voldeed België echter voor het tweede jaar op rij niet aan deze doelstelling en is er dus een verbetering van de Salmonellabestrijding nodig.

Salmonella infantis blijft het meest voorkomende serotype bij zowel leghennen als vleeskippen. Dit werd echter niet terug gevonden bij de kalkoenen. Daar was het meest voorkomende serotype monofasische Salmonella Typhimurium. 

Meer informatie kan je vinden in het nieuwsbericht van DGZ. 
De gedetailleerde resultaten kan je hier terugvinden (Bron: DGZ). 

18/05/2020 - Voorsmaakje eindrapport Legcombio

uitloop kippen

Wilt u als pluimveehouder de buitenloop voor kippen aantrekkelijker maken door de aanplant van meerjarige, houtige gewassen? Of overweeg je om kippen te houden onder een bestaande houtige teelt?
Binnen het project LEGCOMBIO (2017-2020) werd dit door ILVO grondig in beeld gebracht. Een eindrapport is in ontwikkeling: in een eerste deel wordt een overzicht gegeven rond logistiek, meerwaarde, knelpunten, regelgeving en mogelijkheden voor vermarkting bij dergelijk gecombineerd teeltsysteem. Een voorsmaakje kan je hier alvast lezen, het volledige eindrapport inclusief nieuwe experimentele resultaten verschijnt in de loop van deze zomer.
 
 

02/05/20 - Zelf insecten kweken - hoe begin ik eraan?

insecten

Meer en meer landbouwers zien potentieel in insectenkweek: als extra bron van inkomsten, als veevoeder of als verwerker van tuinbouwreststromen. 
In het VLAIO-LA traject INTROSECT proberen partners Inagro, ILVO, VIVES, KULeuven/ThomasMore en Nationale Proeftuin voor Witloof een antwoord te geven op een hoop prangende vragen i.v.m. het opstarten van / omschakelen naar insectenkweek. 

 

Eind maart/begin april zouden normaal theorie- en praktijkworkshops ingericht worden, maar door de coronamaatregelen zijn deze niet fysiek kunnen doorgaan. Hierbij kan je een link vinden om je in te schrijven op vijf videolessen rond insecten kweken (wekelijks vanaf 1 mei komt er een video bij). Deze handelen over:

Meer informatie rond deze lessen kan je hier terugvinden.

Agentschap Innoveren & Ondernemen