PLUIMVEELOKET

Nieuws

26/05/20 - Demonstratieproject De Andere Kip bijna afgelopen

andere kip

Het doel van het demonstratieproject ‘De Andere Kip’ is aan te tonen hoe een alternatieve vleeskip in de Vlaamse markt gezet kan worden via een coöperatieve samenwerking. Belangrijk in dit project is dat er gestart wordt vanuit de producenten en niet dat een bepaald concept vanuit de retail wordt opgedrongen. Het is ook niet de bedoeling om een vervanging te zijn voor de reguliere kippen of reeds bestaande concepten, maar om een aanvulling te bieden tussen de reguliere en de biologische kip. Maar wat verstaat men nu precies onder een concept? Welke voorwaarden kunnen aan een concept toegeschreven worden?

Partners Inagro, ILVO, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Landsbond Pluimvee en UGent betrokken de hele pluimveeketen in verschillende denktanks tijdens het project. Daarin werd o.a. gebrainstormd over die mogelijke voorwaarden. Er kunnen voorwaarden opgelegd worden aan het pluimveebedrijf zelf, maar ook aan de toeleverende of verwerkende industrie. Maar wat is haalbaar? En met welke aspecten van duurzaamheid moet rekening gehouden worden? Uiteindelijk werd een consensus bereikt en werden twee uiteenlopende concepten meegenomen in het project. Het ene concept gaf meer aandacht aan dierenwelzijn, het andere aan het milieu.

Verschillende proeven werden opgezet aan zowel het ILVO als het Proefbedrijf Pluimveehouderij (PP). Naast de prestaties werd ook vleeskwaliteit, dierenwelzijn en smaak onderzocht aan het ILVO. Het PP deed naast een prestatieproef ook een bedrijfseconomische analyse. Daaruit werd duidelijk welke meerprijs er voor een concept moet gegeven worden opdat het saldo van de pluimveehouder gelijk zou zijn dan wanneer hij gewone standaardkippen (aan 42 kg/m²) zou gehouden hebben.

Benieuwd welke concepten er gebruikt werden in het project? En ook nieuwsgierig naar wat de resultaten waren van alle proeven? Binnen een tweetal weken kan u de artikels hierrond terugvinden op de website van het Pluimveeloket!

Gefinancierd doordemonstratieproject

Partners: inagro ilvo Proefbedrijf landsbond Ugent

22/05/20 - Vleeskuikenhouders (bio/vrije uitloop) gezocht om app te testen of deel te nemen aan vervolgstudie

foto PPILOW

Voor het PPILOW-project worden vleeskuikenhouders van biologische of vrije uitloop bedrijven gezocht die een speciaal ontwikkelde mobiele app willen gebruiken waarmee zij zelf het welzijn van hun dieren kunnen meten. Wij zoeken een klein aantal vleeskuikenhouders die de app willen testen en beoordelen tijdens een eenmalig bedrijfsbezoek in juni/juli 2020 en vleeskuikenhouders die willen deelnemen aan de studie die zal worden opgestart tussen september en december 2020. Uiteraard kunt u er na het testen van de app voor kiezen om ook deel te nemen aan de studie.

Functies van de app 

 • Beantwoord vragen over het welzijn van uw dieren
 • Ontvang geautomatiseerde feedback en mogelijke risicofactoren op basis van uw resultaten (nog niet tijdens de eenmalige test in juni/juli) 
 • Vergelijk uw resultaten (anoniem) met anderen uit uw sector (nog niet tijdens de eenmalige test)

Metingen tijdens de studie

 • Tijdens de eerste meting wordt u begeleid door een getrainde onderzoeker die zelf (onafhankelijk van u) ook een meting zal doen
 • De daaropvolgende metingen voert u zelf uit (1-2 maal per ronde) gedurende een periode van 2 jaar
 • De laatste meting zult u opnieuw tegelijkertijd met een getrainde onderzoeker uitvoeren
 • Aan het einde van de studie krijgt u een vragenlijst waarin wordt gevraagd naar uw mening over de app en de mogelijke effecten van het gebruik ervan
 • Alle resultaten worden anoniem verwerkt

Doelstelling van de studie

 • Bepalen of het welzijn van vleeskuikens verbeterd kan worden als gevolg van regelmatige welzijnsmetingen met geautomatiseerde feedback
 • De metingen van veehouders en getrainde onderzoekers vergelijken

Heeft u interesse in het testen van de app of deelname aan de studie? Neem dan contact op met Evelien Graat via mail  of via 09/272.26.46 voor meer informatie.

Europese vlag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 816172

 

18/05/2020 - Voorsmaakje eindrapport Legcombio

uitloop kippen

Wilt u als pluimveehouder de buitenloop voor kippen aantrekkelijker maken door de aanplant van meerjarige, houtige gewassen? Of overweeg je om kippen te houden onder een bestaande houtige teelt?
Binnen het project LEGCOMBIO (2017-2020) werd dit door ILVO grondig in beeld gebracht. Een eindrapport is in ontwikkeling: in een eerste deel wordt een overzicht gegeven rond logistiek, meerwaarde, knelpunten, regelgeving en mogelijkheden voor vermarkting bij dergelijk gecombineerd teeltsysteem. Een voorsmaakje kan je hier alvast lezen, het volledige eindrapport inclusief nieuwe experimentele resultaten verschijnt in de loop van deze zomer.
 
 

02/05/20 - Zelf insecten kweken - hoe begin ik eraan?

insecten

Meer en meer landbouwers zien potentieel in insectenkweek: als extra bron van inkomsten, als veevoeder of als verwerker van tuinbouwreststromen. 
In het VLAIO-LA traject INTROSECT proberen partners Inagro, ILVO, VIVES, KULeuven/ThomasMore en Nationale Proeftuin voor Witloof een antwoord te geven op een hoop prangende vragen i.v.m. het opstarten van / omschakelen naar insectenkweek. 

 

Eind maart/begin april zouden normaal theorie- en praktijkworkshops ingericht worden, maar door de coronamaatregelen zijn deze niet fysiek kunnen doorgaan. Hierbij kan je een link vinden om je in te schrijven op vijf videolessen rond insecten kweken (wekelijks vanaf 1 mei komt er een video bij). Deze handelen over:

Meer informatie rond deze lessen kan je hier terugvinden.

Agentschap Innoveren & Ondernemen

28/04 ILVO-enquête effect coronacrisis op landbouwbedrijven

ilvoGeregeld brengen de media berichten over de gevolgen van Corona voor de voedselbevoorrading en voor de landbouwsector: problemen met de oogst, overproductie, stijgende vraag naar lokale producten, verandering in de prijzen, in de verwerking, in de verkoop,...
Maar wat ervaren de boeren, tuinders en telers momenteel zelf? Welke zijn voor hun bedrijf de positieve en negatieve veranderingen op korte en middellange termijn? Hoe groot of genuanceerd is de impact? Welke fenomenen zijn nog niet boven water gekomen? 
Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) start een grootschalige enquête waarin gepeild wordt naar bedrijfstechnische verschuivingen, maar ook naar stress en invloed op het welbevinden van landbouwers en hun gezin. 
Deze enquête is enkel bedoeld voor professionele bedrijven met de garantie dat de resultaten strikt anoniem verwerkt zullen worden. 
Het invullen van de enquête zal zo'n 10 tot 15 minuten in beslag nemen. 
De resultaten zullen ter beschikking worden gesteld van de landbouw- en voedingssector en zal een correcter beeld geven van de socio-economische impact op de brede sector en op bepaalde deelsectoren. 
Klik hier om de ILVO corona-enquête te starten

27/04 - Enquête rond kadaverlogistiek

Een eindejaarstudent agro- en biotechnologie aan de Hogeschool Gent vraagt hulp voor het invullen van enquêtes rond kadaverlogistiek
Aanvankelijk ging de student op verschillende bedrijfsbezoeken zodat deze enquête persoonlijk kon worden afgenomen. 
Helaas is dit door de corona-maatregelen niet meer mogelijk en vraagt hij dus hulp om toch via deze weg aan een voldoende groot aantal respondenten te raken zodat de resultaten betrouwbaar zijn voor de hele sector. Uiteraard worden uw gegevens anoniem verwerkt!
Klik hier voor de enquête

18/02 - Leghennenhouders gezocht voor project LEGMONI

Voor het project LEGMONI worden 60 leghennenbedrijven gezocht met verschillende huisvestingssystemen (verrijkte kooi, scharrel, vrije uitloop en bio). De opzet van de leghennen in deze bedrijven moet gebeuren tussen 1 mei 2020 en 1 mei 2021. De dieren moeten in een Belgisch slachthuis geslacht worden.

DOELSTELLING
 • Ontwikkelen van een monitoringssysteem om het welzijn van leghennen te evalueren aan de slachtlijn
 • Aan het licht brengen van verbeterpunten voor elke levensfase van de leghen via dit systeem
METINGEN
 • Enkel op het einde van de productieronde (sanitaire redenen): metingen net voor vangen en laden; tijdens vangen en laden en in het slachthuis zelf.
 • Deelnemende pluimveehouders krijgen een vergoeding.
 • Uiteraard worden alle resultaten anoniem behandeld.
INTERESSE?

Wil je meewerken aan dit project en zo de leghennensector vooruit helpen? Contacteer dan Anneleen Watteyn via Anneleen.watteyn@ilvo.vlaanderen.be of via 09/272.26.09.
 

ILVO bouwt nieuwe proefstal voor pluimvee in Merelbeke

In de nieuwe pluimveestal, die zal gebouwd worden in Merelbeke, zullen de onderzoekers aan de slag kunnen gaan rond voedersamenstelling, dierenwelzijn, dierengezondheid, emissies, duurzaamheid, klimaat en vleeskwaliteit. ILVO ontvangt hiervoor 1 miljoen euro van de Vlaamse Regering en investeert de overige 1,3 miljoen euro vanuit zijn eigen middelen. 
Vlaams Minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits: "Met de bouw van de onderzoekstal voor pluimvee wil het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) nog meer kennis verzamelen en delen over onder meer voedingstechnieken, kwaliteit, klimaat en duurzaamheid. Dergelijk onderzoek is belangrijk gezien de groeiende pluimveeproductie in ons land en wereldwijd". 
Lees hier het volledige ILVO-persbericht

15/10/19 - Voorstelling brochure Kleinschalige professionele biologische vleeskippenhouderij

Brochure vleeskippenhouderij
Op 15 oktober werd in Opwijk een nieuwe brochure voorgesteld rond de kleinschalige, professionele biologische vleeskipenhouderij. 
Deze brochure werd opgesteld door De Groene Cirkel met steun van het Departement Landbouw & Visserij.
U kan deze brochure hier raadplegen.

7/11/19 - DISARM-project schiet uit de startblokken

DISARMHet DISARM-projectteam is na enkele maanden voorbereiding klaar om helemaal uit de startblokken te schieten.
Er is nu een Facebook discussiegroep, video en website met nieuwsbrief. 
Bovendien vindt het eerste stakeholderevent van DISARM plaats op 3 december in Brussel. 

Via de Facebook discussiegroep kan je mee discussiëren over nuttige hulpmiddelen en technieken om de gezondheid van landbouwhuisdieren te waarborgen en het antibioticagebruik te verminderen. 
Via de website kan u zich inschrijven voor de DISARM-nieuwsbrief en zo regelmatig updates ontvangen over nieuwe resultaten, kennis, evenementen en workshops. 
U kan zich als stakeholder aanmelden via info@disarmproject.eu of u kan het DISARM-event bijwonen op 3 december in Brussel (of via livestreaming). 
DISARM is ook terug te vinden op social media: @projectdisarm.

Lees hier de volledige perstekst