PLUIMVEELOKET

Mestrapport 2020

In december 2020 bracht de Vlaamse Landmaatschappij een nieuw Mestrapport uit. Het rapport geeft een stand van zaken van de mestproblematiek in Vlaanderen. Het bevat cijfers over de veestapel, de bemesting op landbouwgrond, de mestverwerking, het mestvervoer en de impact op de kwaliteit van het water.
Mestrapport 2020 - VLM (2020)

Mestrapporten vorige jaren 

Mestrapport 2019 - VLM (2019)
Mestrapport 2018 - VLM (2018)
(Mestrapporten van eerdere jaargangen zijn te raadplegen via de site van de VLM of via deze link)