PLUIMVEELOKET

Mestrapport 2018

In het jaarlijkse Mestrapport worden een aantal belangrijke elementen vanuit het mestbeleid van naderbij bekeken. Ook de samenhang tussen de verschillende deelaspecten wordt belicht. Het Mestrapport heeft tot doel om een totaalbeeld van de mestproblematiek in de landbouw in Vlaanderen te bieden.
Mestrapport 2018 - VLM (2018)
(Mestrapporten van eerdere jaargangen zijn te raadplegen via de site van de VLM of via deze link)