PLUIMVEELOKET

Eind juni 2020 liep het demonstratieproject 'De Andere Kip' af. In dit demonstratieproject, gefinancierd door de Vlaamse Overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, zetten de partners Inagro, ILVO, Proefbedrijf Pluimveehouderij, Landsbond Pluimvee en UGent in op de ontwikkeling van een alternatieve Vlaamse vleeskip. Deze vleeskip werd gezien als een tussensegment tussen een standaard- en een bio-kip met een vermarkting vanuit een coöperatieve samenwerking. 

Benieuwd naar de resultaten van dit project? Bekijk dan zeker het digitaal eindrapport!

inagro   ilvo geel ugent landsbond pluimvee

demonstratieproject