PLUIMVEELOKET

ANTIBIOTICA

 

Antibioticagebruik

Bedrijfsrapport Sanitel-Med (2018)

Eind 2018 kregen pluimveehouders voor het eerst een bedrijfsrapport rond hun antibioticagebruik in de bus. Elk bedrijf krijgt een BD100-waarde toegekend, waarmee het mogelijk is het antibioticagebruik op uw bedrijf te vergelijken met dat van andere pluimvee- en andere veehouders (benchmarken). Via die BD100 wordt het bedrijf ook gecategoriseerd: laag-, aandachts- of hooggebruiker. Elk bedrijf stelt best een bedrijfsgezondheidsplan op, maar als aandachts- en grootgebruiker kan een 'plan van aanpak' aangewezen zijn. AMCRA hoopt via deze weg ook zijn derde strategische doelstelling, nl. 50% minder AB-gebruik bij dieren tegen 2020 te behalen. In het artikel 'Geef jij jouw pluimvee (te)veel antibiotica?' verklaren Karolien Langendries (Pluimveeloket) en Fabiana Dal Pozzo (AMCRA) hoe het bedrijfsrapport moet geïnterpreteerd worden.
Geef jij jouw pluimvee (te)veel antibiotica? (Pluimveeloket & AMCRA, 2018)

 

Antibioticaresistentie

Artikel: Antibioticagebruik en antibioticumresistentie: wat is wat?

Het te veel gebruiken (of misbruiken van antibiotica) kan leiden tot antibioticaresistentie. Vaak heerst bij de gewone burger onwetendheid over alle termen die met antibiotica te maken hebben. In het artikel 'Antibioticagebruik en antibioticumresistentie: wat is wat?' van prof. Marc Heyndrickx (ILVO) wordt op een eenvoudige manier uitgelegd wat bacteriën zijn, wat een curatieve of therapeutische behandeling is en waarom het preventieve gebruik van antibiotica absoluut af te raden is. 
Antibioticagebruik en antibioticumresistentie: wat is wat? (ILVO (Marc Heyndrickx), 2015)