PLUIMVEELOKET

VOEDERSAMENSTELLING

 

Vraag/Antwoord

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoWat is het huidige wettelijke kader omtrent het gebruik van insecten als diervoeder? Op welke manier mogen ze wel/niet gevoederd worden aan vleeskippen? Welke afvalstromen mogen de insecten krijgen indien ze als diervoeder aangewend worden? Wat is de toegevoegde waarde om insecten te gebruiken voor kippen/kuikens?

 

Grondstoffen

Zelf tarwe bijmengen (2016)

Om het genetisch potentieel van de vleeskippen volledig te benutten, moeten ze hoge voederopnames behalen. Daar waar vroeger grof meelvoeder gebruikt werd, wordt nu voornamelijk korrelvoeder verstrekt. Bijmengen van volledige (ongemalen) tarwe zorgt voor meer structuur, maar vaak treedt selectieve voederopname op en wordt de tarwe vermorst. Gebroken tarwe wordt minder vermorst, zo blijkt uit de mededeling van het Proefbedrijf Pluimveehouderij, maar dit zorgt wel voor een minder uniforme toom. Mogelijks kan het toedienen van gebroken tarwe gedurende enkele dagen zorgen voor een geleidelijkere overgang naar het bijmengen van volledige tarwe.
Zelf tarwe bijmengen op het pluimveebedrijf - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (De Baere, 2016)

Voedersamenstelling kan darmgezondheid beïnvloeden (2012)

Uit een demoproject rond strooiselkwaliteit bleek dat verschillende factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van nat strooisel. Een hoog ruweiwitgehalte van het voeder zorgde voor meer natter strooisel en meer voetzoollaesies. Ook het gebruik van een voer met meer verzadigde vetten van dierlijke oorsprong gaf nattere mest in vergelijking met een voer waarin plantaardige oliën als vetbron gebruikt werden.
Natte mest, wat nu? Brochure DGZ, Proefbedrijf Pluimveehouderij, ILVO, KHKempen & UGent (2012)

 

Voederadditieven

Gebruik kastanjetannines in pluimveevoeding (2018)

In december 2018 startten ILVO, UGent en het bedrijf Sanluc een VLAIO O&O-project op rond het gebruik van kastanjetannines in pluimveevoeding. Welke mechanismen zitten achter de gunstige werking van tannines op pluimveegezondheid en -productie? En hoe kan die werking geoptimaliseerd worden? 
Kip met kastanjes? Kastanjetannines in pluimveevoeding om pluimveeprestaties en darmgezondheid te verbeteren - ILVO-Nieuwsgolf, 2018

 

Vitaminen & Mineralen

Zinkbron heeft effect op prestaties, darmgezondheid en vleeskwaliteit bij vleeskuikens (2020)

Zink speelt een rol in vele biologische processen, maar kan in verschillende vormen worden toegediend. ILVO/UGent-onderzoekster Annatachja De Grande onderzocht in haar doctoraat of de zinkbron (organisch of anorganisch) een effect heeft op darmmorfologie, technische prestaties en vleeskwaliteit. Ze kwam tot de conclusie dat de beste resultaten, zeker in stressperiodes, bereikt werden wanneer een organisch zink-aminozuurcomplex werd toegediend via het vleeskuikenvoeder. 
Persbericht: Zinkbron heeft effect op prestaties, darmgezondheid en vleeskwaliteit bij vleeskuikens (2020)

Positief effect van zink op darmgezondheid bij vleeskippen? (2016)

Het effect van verschillende zinkpreparaten op de darmgezondheid van vleeskippen wordt onderzocht in een project van ILVO en UGent. Zink kan een positief effect hebben op de darmgezondheid, maar de beschikbaarheid en de opname-efficiëntie van het zinksupplement moeten zorgen voor een minimale supplementatie. 
Een manier om dysbacteriose te controleren? Positief effect van zink op de darmgezondheid bij vleeskippen - ILVO-Nieuwsgolf (2016)

 

Alternatieve eiwitbronnen

SOJAVRIJE VARKENS EN KIPPEN (2021 - 2023)

In dit demonstratieproject wil men onderzoeken of het mogelijk is om een sojavrij varken- en vleeskippenvoeder te formuleren waarbij nog steeds goede praktijkresultaten worden behaald. De impact van de kosten en de baten op vlak van bedrijfsrendabiliteit en milieu zal worden berekend. 

demoproject

 
OPTIPLUIM: Optimale teelt van eiwithoudende gewassen voor pluimveevoeding (2020-2024)

Op 1 augustus 2020 startte het 4 jaar durende VLAIO-LA-traject OPTIPLUIM. Via dit project gaat ILVO, samen met zijn partners Inagro en proefhoeve Bottelare (HOGENT/UGent) handvaten trachten aan te reiken aan Vlaamse akkerbouwers, pluimveehouders en veevoederindustrie rond het gebruik van lokaal geteelde, eiwitrijke vlinderbloemige gewassen. 

logo vlaio

 
Introsect: Een aanzet om het kweken van insecten te introduceren als landbouwactiviteit in de primaire sector (2019 - 2023)

Introsect is een vierjarig VLAIO-LA traject waarin de introductie van insectenkweek als landbouwactiviteit in de primaire sector wordt beoogd. Verschillende types landbouwbedrijven zullen worden begeleid tijdens de opstart van de insectenkweek. Tijdens het project zullen kweekhandleidingen worden opgesteld en zal een tool ontwikkeld worden waarmee geïnteresseerde starters zich een idee kunnen vormen van de productiekosten die bij het kweken van insecten komen kijken. 

VLAIO

 
ValgOrize: Onderzoek naar de valorisatie van zeewier en microalgen als voedsel voor de Europese markt (2019-2021)

ValgOrize is een Europees Interreg - 2 Zeeën project waarin de mogelijkheden onderzocht worden voor een Europese algenproductie voor voeding. De rest- of afvalstromen die hierbij vrijkomen zouden mogelijks verwerkt kunnen worden in pluimveevoeders. Dit zal onderzocht worden door de 11 Europese partners, waarvan ILVO de trekkende partij is.

valgorize

 

KUILEG: Onderzoek naar regionale eiwitbronnen voor biologisch leghennenvoeder (2017)

Eind 2017 startte een project van ILVO, Inagro en Hogeschool Gent rond een maximaal gebruik van regionale eiwitbronnen in de biologische leghennenhouderij. Dit zal gebeuren via kuilexperimenten met veldbonen en graan en via de opvolging van verteerbaarheid, dierprestaties en de kwaliteit van de eieren bij inmenging in het rantsoen van leghennen.
Vochtige peulvruchten en granen inkuilen als grondstof voor biologisch leghennenvoeder - Persbericht ILVO (2018)